Co to jest całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta?

Zapisy Ustawy o kredycie konsumenckim stanowią: 6) całkowity koszt kredytu – wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności: a) odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz b) koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu […]

Co to jest RSSO? – definicja

Co to jest RSSO? Rzeczywista roczna stopa oprocentowania  – całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.[1] Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) pozwala klientowi na łatwiejsze porównanie ofert kredytów konsumenckich dlatego, że oprócz oprocentowania uwzględnia ona także pozostałe koszty kredytu (np., opłaty, prowizje, koszty usług dodatkowych niezbędnych […]