Co to jest RSSO? – definicja

rabat raty RSSO 0%Co to jest RSSO? Rzeczywista roczna stopa oprocentowania całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.[1]

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) pozwala klientowi na łatwiejsze porównanie ofert kredytów konsumenckich dlatego, że oprócz oprocentowania uwzględnia ona także pozostałe koszty kredytu (np., opłaty, prowizje, koszty usług dodatkowych niezbędnych do uzyskania kredytu).

RRSO pełni rolę zestandaryzowanego miernika kosztu kredytu, który sprowadza oferty różnych banków, SKOK-ów i niebankowych instytucji pożyczkowych do wspólnego mianownika.

Pożyczający nie musi się zastanawiać, czy dla rzeczywistego kosztu kredytu ważniejsza jest wysokość oprocentowania, opłat, czy prowizji, ani jak bardzo na cenę wpływa harmonogram spłaty.

Koszt jest wyrażony jedną liczbą, dzięki czemu porównanie różnych ofert jest proste: im ta liczba jest wyższa, tym oferta droższa. Banki, SKOK-i, niebankowe instytucje pożyczkowe i sklepy ze sprzedażą ratalną liczą i przekazują swoim klientom wskaźnik RRSO dla niemal każdego kredytu, bo nakazują im to przepisy o kredycie konsumenckim.[2]

[1] Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2016 poz. 1528) tekst jednolity, Art. 5 pkt. 10 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001528

[2] https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczywista_roczna_stopa_oprocentowania